SignIt: Sätter nya standarder i den digitala eran

Signit.se ApS är ett europeiskt mjukvaruföretag med huvudkontor i Danmark, och dotterbolag i Tyskland, Frankrike och USA. Vi är specialiserade på digitala signaturlösningar och säker filöverföring. Hos SignIt tror vi att endast kreativitet sätter gränserna för personlig och kommersiell tillväxt i den digitala eran. Vi ser enorma, outnyttjade möjligheter som bara väntar på att upptäckas, och vi kommer att se ännu fler möjligheter i framtiden.

Sedan vår grundande 2015 arbetar vi outtröttligt med att utnyttja de senaste teknikerna och möjligheterna för att skapa digitala lösningar som ger mervärde och gör en synlig skillnad. Vi ser till exempel att en ökande digitalisering kan bidra till att förbättra resultatet och skona miljön, samt göra planeten mer hållbar. Det är verkligen högt ställda mål, men vi strävar varje dag efter att uppnå dem och höja ribban i den digitala världen.

Vår härkomst från Skandinavien understryker vårt uppdrag att göra alla avtal i Europa helt gröna och digitala med teknik, digitalisering och innovation. Av den anledningen har vi ingen stor försäljningsavdelning som reser över hela Europa och därbortom. Istället använder vi den senaste tillgängliga tekniken för att hålla nära kontakt med våra kunder och resten av världen.

SignIt - en digital signaturlösning

Med SignIt har vi skapat ett system där du och ditt företag kan dra nytta av nuvarande och framtida teknologier för att skapa mervärde. Den grundläggande idén är att hjälpa privata och offentliga myndigheter samt företag att fullt ut utnyttja möjligheterna med digitala signaturlösningar med användning av pass och digitala ID.

Idag har vi lärt oss att många företag inte fullt ut nyttjar de digitala möjligheterna för att optimera sina arbetsflöden och skydda miljön. Många företag använder fortfarande manuella, något omständliga och oflexibla arbetsprocesser som inte utnyttjar resurserna på bästa sätt. Anställda spenderar ofta timmar och värdefulla resurser på relativt tunga uppgifter och pappersarbete som de istället skulle kunna använda för andra och potentiellt mer värdeskapande aktiviteter. Eftersom dessa uppgifter ofta kräver fysiskt papper bidrar de inte nödvändigtvis till miljön, därför har vi fokuserat alla våra ansträngningar på att skapa "det papperslösa kontoret". Vi ser framtidens kontor som helt digitalt, utan pappersarbete eller pappersavfall.

Med SignIt används de digitala möjligheterna fullt ut för att hjälpa företag att undvika meningslöst pappersarbete, frimärken, porto, skanning av dokument och manuell arkivering. SignIt underlättar arbetsprocesser, automatiserar dem och gör dem mer miljövänliga, samtidigt som användarvänligheten bibehålls.

SignIt har utvecklats i samarbete med Nets (baserat i Danmark och en del av Nexi Group) med användning av deras digitala ID-lösningar samt säkerhets- och valideringsteknologier.

Vår vision är att endast kreativitet i den digitala eran sätter gränserna för personlig och kommersiell tillväxt.

Vår mission är att göra alla juridiskt bindande avtal helt gröna och digitala.

Testa SignIt idag med ett gratis 'Go Solo'-konto och få de första fem signaturerna gratis. Skapa bara ett konto och du kan skicka ditt första dokument inom 5 minuter. Kontakta också gärna en av våra rådgivare på sales@signit.eu för att få veta mer om dina alternativ.