Hvad er en digital underskrift?

Vi bliver ofte spurgt, hvordan en digital underskrift ser ud. Af den årsag har vi dedikeret denne del til kortvarigt at gennemgå, hvordan en signaturen ser ud. Nedenfor har vi et eksempel, som vi kommer til at tage udgangspunkt i. Det er et dokument, der er blevet underskrevet af de relevante parter.

 


Som vi kan se fra eksemplet, er der i alt to sider: den ene side er selve dokumentet, og den side rummer selve underskriften. Siden med underskriften blev tilføjet, da modtageren underskrev aftalen med sit digitale ID. I eksemplet her kan vi se, at to personer har underskrevet dokumentet. Begge personer er valideret via deres personlige NemID eller medarbejdersignatur. Både datoen og tidspunktet for selve underskriften er registreret, og man kan se, hvad den enkelte underskriver har brugt til at underskrive med. I dette tilfælde er der brugt NemID med tilhørende nøglekort.

Når underskriftsprocessen afsluttes, forsegles dokumentet, så der ikke længere kan ændres på indholdet. Alle sider i dokumentet bliver forsynet med et unikt referencenummer.

Et dokument, underskrevet via signit.dk, er juridisk gældende. PDF- og SDO-filen kan bruges i det danske retsvæsen som et juridisk gyldigt bevis. Garantien udstedes af NETS, hvilket understreges ved, at underskrift boksen bærer logoet "Secured by NETS".

Læs her hvad en SDO fil er.